2019 Καθαρισμός Παραπορτίου.

Καθαρισμός της παραλίας Παραπόρτι

Την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, όσοι εθελοντές παραβρεθούν θα ξεναγηθούν στο πυροσβεστικό όχημα του ΣΕΔΑ, θα μάθουν για τον υγρότοπο κ.ά.