2015 Παραλία Συνετίου Άνδρου.

Γεωλογική δομή και ιστορία της νήσου Άνδρου

Ανοικτή διάλεξη του κου Παπανικολάου Δημητρίου, καθηγητή Γεωλογίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών.