Αστεροσκοπείο έναστρος ουρανός Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων 600x400.

Κάλεσμα για δημοσίευση επιστημονικών εργασιών

Η Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων καλεί τα μέλη και τους φίλους της να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, δημοσιεύοντας στο androsscience.org πρωτότυπα ή αναγνωρισμένα από την επιστημονική κοινότητα άρθρα, εργασίες και μελέτες, δικά τους ή άλλων επιστημόνων.

Προδιαγραφές

Κάθε άρθρο, εργασία ή μελέτη που υποβάλλεται στην Ε.Α.Ε. για δημοσίευση πρέπει να τηρεί απαραιτήτως τα παρακάτω:

  • Να διαπραγματεύεται με επιστημονικό τρόπο θέματα της αναγνωρισμένης επιστήμης
  • Να ακολουθεί τις καθιερωμένες και αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα πρακτικές και οδηγίες συγγραφής και διαπραγμάτευσης
  • Να βρίσκεται στη διάθεση του κοινού (public domain) ή οι συγγραφείς της να έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση για τη δημοσίευση στο androsscience.org

Αν και προτιμούνται άρθρα γραμμένα ή μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, σημαντικά ή «ιστορικά» επιστημονικά άρθρα και εργασίες μπορούν να δημοσιευτούν στη γλώσσα συγγραφής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλλετε κείμενα προς δημοσίευση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Κοινοποίησε ή στείλε αυτήν τη σελίδα στους φίλους σου:

Scroll to Top