Γενική Συνέλευση 03.09.2022

Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων, Χώρα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη της Ε.Α.Ε.


Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Ε.Α.Ε. καλεί όλα τα μέλη της Εταιρείας στην εξ αναβολής λόγω μη επίτευξης απαρτίας Γενική Συνέλευσή της, το Σάββατο 3 / 09 / 2022 και ώρα 10:30 στη Στέγη της Ε.Α.Ε. στο κτίριο Ε.Ο.Χ.Α. στη Χώρα Άνδρου.

ΘΕΜΑΤΑ

  • Απολογισμός πεπραγμένων προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, (Αύγουστος 2019 – Αύγουστος 2022).
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσα ευθύνη.
  • Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Διάφορα θέματα – Προτάσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη, πού επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική και την Εφορευτική Επιτροπή, να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση υποψηφιότητας και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Α.Ε.

etanep1987@gmail.com

Επίσης, τα μέλη που δεν μπορούν να παραστούν έχουν το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν άλλα μέλη να ψηφίζουν αντ’ αυτών.

Με εκτίμηση,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολός Εξαδάκτυλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος Πολέμης

Scroll to Top