2016 Άρνη 1 Εταιρεία Ανδρίων Επιστημόνων Άνδρος.

Αρχιτεκτονική ανάλυση παραδοσιακών οικισμών Άνδρου από το Ε.Μ.Π.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων τού ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, στο πλαίσιο του μαθήματος «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακών Κτηρίων και Συνόλων», θα επισκεφτεί φέτος την Άνδρο, για τη μελέτη οικισμών του νησιού, κατά την περίοδο 14 – 19 Οκτωβρίου 2016. Ο σκοπός του ταξιδιού είναι εκπαιδευτικός και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διατομεακού υποχρεωτικού μαθήματος του 5ου εξαμήνου, με τη συμμετοχή περίπου 230 σπουδαστών/στριών και 10 καθηγητών. Στο μάθημα συμμετέχει, επίσης, ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής, γεγονός που θα βοηθήσει να γίνουν γνωστά η σημασία και οι αξίες της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η αναγνώριση, συστηματική αναλυτική διερεύνηση και αξιολόγηση παραδοσιακών οικιστικών συνόλων και της δομικής τους συγκρότησης. Βασικό στόχο αποτελεί η διερεύνηση των στοιχείων που καθορίζουν τη δομή, τη μορφή, την κατασκευή και τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα. Το μάθημα, το οποίο έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων, περιλαμβάνει εργασία πεδίου σε επιλεγμένους ιστορικούς/παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ η εξέλιξη της αναλυτικής εργασίας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στις αίθουσες διδασκαλίας ή στα εργαστήρια.

Φέτος, η περιοχή μελέτης εντοπίζεται σε χωριά της Άνδρου, συγκεκριμένα στους οικισμούς Στενιές, Αποίκια, Άρνη, Στραπουργιές, Λάμυρα, Μεσσαριά, Υψηλού, Πιτροφός, Αμονακλειού, Καππαριά, Πισκοπειό, Αλαμανιά, Αηδόνια, Κοχύλου, Ρωγό, Συνετί, Φάλλικα, Λειβάδια.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του εξαμήνου, οι εργασίες θα αναρτηθούν σε ψηφιακό αρχείο του Ε.Μ.Π. ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο (http://5a.arch.ntua.gr/). Επιπλέον, με την ολοκλήρωση της άσκησης, φοιτητές και διδάσκοντες θα επανέλθουν στον τόπο μελέτης, στο πλαίσιο εκθέσεων και ημερίδων για την ανάδειξη της εργασίας τους και την προβολή της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Άνδρου.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκπόνηση των εργασιών είναι σημαντικά, ως ουσιαστική προσφορά στην κωδικοποίηση και καταγραφή της παράδοσης του τόπου και συμβολή στη συγκρότηση ενός αρχείου αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Κοινοποίησε ή στείλε αυτήν τη σελίδα στους φίλους σου:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top